Tworzenie stron internetowych Warszawa Magia Usług

polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Magia Usług Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok. 117 00-716 Warszawa
NIP: 5213921620
REGON: 388342582
KRS: 0000886897,

zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@magiauslug.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w przypadku:
a) skorzystania z formularza kontaktowego, na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”;
b) skorzystania z dostępnego na stronie Chatu, na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody, tj, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także umożliwienia realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) wyrażających się w nawiązaniu kontaktu, prowadzenia korespondencji oraz szeroko pojętej komunikacji, a także dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi.

III. Cookies

 1. Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. hosting serwera). Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej
  zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  – stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  – utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  – tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
  – korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka oraz Instagrama, które przekierowują użytkownika na wybrany portal, umożliwiając polubienie naszego serwisu. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies.
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 4. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc. albo nawet całkowite uniemożliwienie korzystania z naszego serwisu.

IV. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres kontakt@magiauslug.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie realizacji wszelkich umów (m.in. w celu zawarcia umowy), kontaktu, w tym korzystania z dostępnego na stronie Chatu w celu podjęcia działań, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 2. Aby skorzystać z formularza kontaktowego podanie wskazanych w nim danych jest konieczne— bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać do Ciebie informacji zwrotnej lub też podjąć działań, o które prosisz.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nasza strona korzysta z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Są to takie narzędzia jak na przykład te dostarczane przez Google, narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie. Te wszystkie informacje pomagają nam ulepszać naszą ofertę kierowaną do Ciebie, weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności Serwisu i reagować na nie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Nasza strona internetowa przekazuje uzyskane dane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że w celu jak zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, funkcjonalności strony oraz skuteczności działań marketingowych, przekazujemy Twoje dany osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, które mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w USA.

Podmioty te posiadają certyfikat Privacy Shield, który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/welcome, zaś z pozostałymi dostawcami podpisaliśmy stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych zawierające Standardowe Klauzule Umowne, o których możesz przeczytać klikając w link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy jedynie dane niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych), przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, w taki sposób że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania, przetwarzane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, okres niezbędny do wykonania umowy lub podjęcia działań, zgodnych z Twoim żądaniem, okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej lub jest to niezbędne w celu wykonania umowy, danej tej osoby mogą być przetwarzane, także po wycofaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – sprostowania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  – przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  – istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  – istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do na adres kontakt@magiauslug.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Norweskiego Urzędu Ochrony Danych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.